Quảng cáo
 • pic

  Chữ người tử tù

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân. Câu 1: - Nguyễn Tuân đã sáng tạo ra tình huống truyện độc đáo:

 • pic

  Luyện tập thao tác lập luận so sánh

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh. Bài tập 4: Các câu tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn có nội dung so sánh:

 • Quảng cáo
 • pic

  Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh. Bài 1:* Chủ đề của đoạn văn là phê phán và chỉ ra tác hại của căn bệnh tự kiêu tự đại

Gửi bài Gửi bài