Quảng cáo
 • pic

  Tiết 1. 12 trừ đi một số: 12 – 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 - Tiết 1. 12 trừ đi một số: 12 – 8 - Tuần 11 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • pic

  Tiết 2. 32 – 8. 52 – 28

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 - Tiết 2. 32 – 8. 52 – 28 - Tuần 11 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài