Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 1

  Giải câu 1, 2 bài chính tả tuần 1: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 2 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống...

 • pic

  Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng trang 3, 4 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

 • Quảng cáo
 • pic

  Tập làm văn - Thế nào là kể chuyện?

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Thế nào là văn kể chuyện? trang 5, 6 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa theo câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể, trả lời câu hỏi :

 • pic

  Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 6, 7, 8 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ sau vào bảng :

 • pic

  Tập làm văn - Nhân vật trong truyện

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Nhân vật trong truyện VBT Tiếng Việt 4 tập 1 trang 8, 9. Câu 1: Viết tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp:

Gửi bài Gửi bài