Trong những năm 1932 - 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Trong những năm 1932 - 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử trang 96 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

- Tháng 6 - 1932: Ban lãnh đạo Trung ương đã thảo ra Chương trình hành động của Đảng.

- Cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần dần được khôi phục và củng cố.

- Đầu năm 1934, Ban lãnh đạo Hải ngoại được thành lập.

- Cuối năm 1934-đầu năm 1935, các xứ ủy Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì được lập lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài