Trong 3 tập tính nêu ở mục I.1, tập tính ở ví dụ nào là tập tính bẩm sinh, tập tính ở ví dụ nào là tập tính học được và nêu rõ lí do. Tìm thêm các ví dụ cho mỗi loại tập tính đó.

Trong 3 tập tính nêu ở mục I.1, tập tính ở ví dụ nào là tập tính bẩm sinh, tập tính ở ví dụ nào là tập tính học được và nêu rõ lí do. Tìm thêm các ví dụ cho mỗi loại tập tính đó.

Quảng cáo

Đề bài

Trong 3 tập tính nêu ở mục I.1, tập tính ở ví dụ nào là tập tính bẩm sinh, tập tính ở ví dụ nào là tập tính học được và nêu rõ lí do. Tìm thêm các ví dụ cho mỗi loại tập tính đó.

Lời giải chi tiết

- a, c là tập tính bẩm sinh vì những hoạt động của chúng sinh ra đã có, không thay đổi.

- b là tập tính học được vì hành động này được hình thành từ quá trình sống của chúng.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30. Tập tính
Quảng cáo
list
close
Gửi bài