Hãy nghiên cứu một số hiện tượng dưới đây và nêu nhận xét chung.

Hãy nghiên cứu một số hiện tượng dưới đây và nêu nhận xét chung.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nghiên cứu một số hiện tượng dưới đây và nêu nhận xét chung.

Lời giải chi tiết

Tất cả những hiện tượng ở ví dụ trên đều là những biểu hiện của tập tính.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30. Tập tính
Quảng cáo
list
close
Gửi bài