Trắc nghiệm Bài 18. Tập tính ở động vật - Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trong mùa sinh sản, một con chim đực có ngực đỏ thường bảo vệ lãnh thổ của chúng bằng cách tấn công những con đực khác. Thí nghiệm dùng các con chim giả có màu sắc khác nhau thì nó chỉ tấn công những con có bộ ngực đỏ. Điều này có thể do

 • A
  Chim Robin chỉ nhận biết được màu đỏ trong số các màu tự nhiên
 • B
  Chúng chỉ có phản ứng với những cá thể giống mình
 • C
  Màu đỏ ở ngực chim lạ là dấu hiệu khiêu khích đối với chúng
 • D
  Những con chim có ngực đỏ thường là những con khỏe mạnh nên được nhiều chim mái lựa
Câu 2 :

Cảm nhận thấy nguy hiểm, con khỉ canh gác kêu lên báo hiệu cho các con khác trong bầy. Những con chim đậu quanh đó cũng vội vàng bay đi. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở chim là

 • A
  Chim cũng nhìn thấy nguy hiểm như con khỉ
 • B
  Tiếng hú của khỉ
 • C
  Hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ
 • D
  Mùi đặc trưng của khỉ
Câu 3 :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

 • A
  những cá thể cùng loài
 • B
  những cá thể khác loài
 • C
  những cá thể cùng lứa trong loài
 • D
  con với bố mẹ
Câu 4 :

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính:

 • A
  Hỗn hợp
 • B
  Thứ sinh.
 • C
  Bắt mồi
 • D
  Bẩm sinh.
Câu 5 :

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quả trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. Con tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ

 • A
  Là những tập tính học được từ đồng loại
 • B
  Chỉ là những hành động rập khuôn mang tính chất bản năng
 • C
  Chúng không phân biệt được trứng của mình
 • D
  Chúng không biết ấp trứng
Câu 6 :

Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính:

 • A
  kiếm ăn.
 • B
  sinh sản.
 • C
  di cư.
 • D
  bảo vệ lãnh thổ.
Câu 7 :

Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

 • A
  Là trường hợp cơ thể phản ứng trước những hoạt động phức tạp.
 • B
  Là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hình thành khi điều kiện sống thay đổi
 • C
  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính thứ sinh.
 • D
  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính bẩm sinh
Câu 8 :

Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là

 • A
  Ong có tính hung hăng
 • B
  Chúng không biết hậu quả của việc mình làm
 • C
  Hành động này được khởi xướng từ con đầu đàn, còn những con khác bắt chước
 • D
  Do tập tính vị tha
Câu 9 :

Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

 • A
  Nhện chăng tơ.
 • B
  Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.
 • C
  Thú con bú sữa mẹ.
 • D
  Hổ săn mồi.
Câu 10 :

Xét các trường hợp sau :

(1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính

(2) Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính

(3) Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính

(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính

Có bao nhiêu trường hợp trên đây đúng về mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính ?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 11 :

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

 • A
  sinh sản
 • B
  di cư
 • C
  xã hội
 • D
  bảo vệ lãnh thổ
Câu 12 :

Tập tính ở động vật được chia thành các loại

 • A
  bẩm sinh, học được, hỗn hợp.
 • B
  bẩm sinh, hỗn hợp
 • C
  học được, hỗn hợp.
 • D
  tự nhiên, nhân tạo
Câu 13 :

Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

 • A
  Định hướng nhờ hướng gió, khí hậu.
 • B
  Định hướng nhờ vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.
 • C
  Định hướng nhờ nhiệt độ, độ dài ngày...
 • D
  Định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy
Câu 14 :

Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

 • A
  số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên
 • B
  kích thích của môi trường kéo dài
 • C
  kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần
 • D
  kích thích của môi trường mạnh mẽ
Câu 15 :

Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của tập tính là

 • A
  kích thích → hệ thần kinh → cơ quan thụ cảm → cơ quan thực hiện → hành động
 • B
  kích thích → cơ quan thụ cảm → cơ quan thực hiện → hệ thần kinh → hành động
 • C
  kích thích → cơ quan thực hiện→ hệ thần kinh → cơ quan thụ cảm → hành động
 • D
  kích thích → cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động
Câu 16 :

Tập tính động vật là:

 • A
  Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
 • B
  Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
 • C
  Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
 • D
  Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não hộ.
Câu 17 :

Trứng của loài chim “đẻ nhờ” thường nở sớm hơn trứng loài chim chủ, sau khi nở ra chim non đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh. Nguyên nhân của hành động này là:

 • A
  Bố mẹ chúng dạy
 • B
  Do trứng chim chủ làm chật  tổ
 • C
  Do bản năng sinh tồn của chúng
 • D
  Chỉ có 1 số con chim non như vậy vì chúng hung hăng, ác độc
Câu 18 :

Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

 • A
  Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể.
 • B
  Rất bền vững và không thay đổi.
 • C
  Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.
 • D
  Do kiểu gen quy định.
Câu 19 :

Chim én (Delichon dasypus) thường bay về Phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính

 • A
  xã hội
 • B
  sinh sản
 • C
  lãnh thổ
 • D
  di cư

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong mùa sinh sản, một con chim đực có ngực đỏ thường bảo vệ lãnh thổ của chúng bằng cách tấn công những con đực khác. Thí nghiệm dùng các con chim giả có màu sắc khác nhau thì nó chỉ tấn công những con có bộ ngực đỏ. Điều này có thể do

 • A
  Chim Robin chỉ nhận biết được màu đỏ trong số các màu tự nhiên
 • B
  Chúng chỉ có phản ứng với những cá thể giống mình
 • C
  Màu đỏ ở ngực chim lạ là dấu hiệu khiêu khích đối với chúng
 • D
  Những con chim có ngực đỏ thường là những con khỏe mạnh nên được nhiều chim mái lựa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài

Lời giải chi tiết :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài, con chim Robin chỉ tấn công các con cùng loài, giống với nó.

Câu 2 :

Cảm nhận thấy nguy hiểm, con khỉ canh gác kêu lên báo hiệu cho các con khác trong bầy. Những con chim đậu quanh đó cũng vội vàng bay đi. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở chim là

 • A
  Chim cũng nhìn thấy nguy hiểm như con khỉ
 • B
  Tiếng hú của khỉ
 • C
  Hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ
 • D
  Mùi đặc trưng của khỉ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chim không nhìn thấy nguy hiểm như khỉ mà do hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ làm chúng cũng bay đi theo.

Lời giải chi tiết :

Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở chim là hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ

Câu 3 :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

 • A
  những cá thể cùng loài
 • B
  những cá thể khác loài
 • C
  những cá thể cùng lứa trong loài
 • D
  con với bố mẹ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài, chúng đánh dấu lãnh thổ có thể bằng mùi hương, hoặc tiếng ồn ào, tiếng gầm, rú để thể hiện sự hiện diện của mình trong lãnh địa của chúng.

Lời giải chi tiết :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài

Câu 4 :

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính:

 • A
  Hỗn hợp
 • B
  Thứ sinh.
 • C
  Bắt mồi
 • D
  Bẩm sinh.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thiên địch là các loài sinh vật tự nhiên có ích được sử dụng để diệt trừ các loài sâu bệnh gây hại cho sản xuất nông nghiệp, bảo vệ mùa màng.

Lời giải chi tiết :

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính bẩm sinh.

Câu 5 :

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quả trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. Con tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ

 • A
  Là những tập tính học được từ đồng loại
 • B
  Chỉ là những hành động rập khuôn mang tính chất bản năng
 • C
  Chúng không phân biệt được trứng của mình
 • D
  Chúng không biết ấp trứng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cả hai hành động này đều mang tính bản năng, sinh ra đã có.

Lời giải chi tiết :

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quả trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. Con tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ chỉ là những hành động rập khuôn mang tính chất bản năng

Câu 6 :

Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính:

 • A
  kiếm ăn.
 • B
  sinh sản.
 • C
  di cư.
 • D
  bảo vệ lãnh thổ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài, hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác cùng loài.

Lời giải chi tiết :

Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính bảo vệ lãnh thổ.

Câu 7 :

Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

 • A
  Là trường hợp cơ thể phản ứng trước những hoạt động phức tạp.
 • B
  Là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hình thành khi điều kiện sống thay đổi
 • C
  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính thứ sinh.
 • D
  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính bẩm sinh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khái niệm tập tính hỗn hợp

Lời giải chi tiết :

Tập tính hỗn hợp: bao gồm cả tập tính bẩm sinh lẫn tập tính thứ sinh.

Câu 8 :

Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là

 • A
  Ong có tính hung hăng
 • B
  Chúng không biết hậu quả của việc mình làm
 • C
  Hành động này được khởi xướng từ con đầu đàn, còn những con khác bắt chước
 • D
  Do tập tính vị tha

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tập tính vị tha là tập tính hy sinh quyền lợi thậm chí tính mạng của bản thân vì lợi ích sinh tồn của bầy đàn.

Lời giải chi tiết :

Ong thợ hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ là do chúng có tập tính vị tha.

Câu 9 :

Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

 • A
  Nhện chăng tơ.
 • B
  Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.
 • C
  Thú con bú sữa mẹ.
 • D
  Hổ săn mồi.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết :

Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật.

Câu 10 :

Xét các trường hợp sau :

(1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính

(2) Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính

(3) Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính

(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính

Có bao nhiêu trường hợp trên đây đúng về mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính ?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phát biểu đúng là 2: Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính

Câu 11 :

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

 • A
  sinh sản
 • B
  di cư
 • C
  xã hội
 • D
  bảo vệ lãnh thổ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội. Tập tính xã hội là đời sống thành bầy, thành đàn gồm các cá thể chung sống với nhau, có một số hoạt động chung và có sự phân chia thứ bậc trong đàn

Lời giải chi tiết :

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội

Câu 12 :

Tập tính ở động vật được chia thành các loại

 • A
  bẩm sinh, học được, hỗn hợp.
 • B
  bẩm sinh, hỗn hợp
 • C
  học được, hỗn hợp.
 • D
  tự nhiên, nhân tạo

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Có 2 loại tập tính: tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Lời giải chi tiết :

Tập tính ở động vật được chia thành các loại bẩm sinh, học được, hỗn hợp.

Câu 13 :

Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

 • A
  Định hướng nhờ hướng gió, khí hậu.
 • B
  Định hướng nhờ vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.
 • C
  Định hướng nhờ nhiệt độ, độ dài ngày...
 • D
  Định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Động vật trên cạn khi di cư định hướng bằng vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

Lời giải chi tiết :

Động vật trên cạn khi di cư định hướng bằng vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

Câu 14 :

Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

 • A
  số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên
 • B
  kích thích của môi trường kéo dài
 • C
  kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần
 • D
  kích thích của môi trường mạnh mẽ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên.

Lời giải chi tiết :

Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên

Câu 15 :

Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của tập tính là

 • A
  kích thích → hệ thần kinh → cơ quan thụ cảm → cơ quan thực hiện → hành động
 • B
  kích thích → cơ quan thụ cảm → cơ quan thực hiện → hệ thần kinh → hành động
 • C
  kích thích → cơ quan thực hiện→ hệ thần kinh → cơ quan thụ cảm → hành động
 • D
  kích thích → cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của tập tính là: kích thích → cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động

Câu 16 :

Tập tính động vật là:

 • A
  Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
 • B
  Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
 • C
  Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
 • D
  Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não hộ.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khái niệm tập tính ở động vật.

Lời giải chi tiết :

Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.

Câu 17 :

Trứng của loài chim “đẻ nhờ” thường nở sớm hơn trứng loài chim chủ, sau khi nở ra chim non đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh. Nguyên nhân của hành động này là:

 • A
  Bố mẹ chúng dạy
 • B
  Do trứng chim chủ làm chật  tổ
 • C
  Do bản năng sinh tồn của chúng
 • D
  Chỉ có 1 số con chim non như vậy vì chúng hung hăng, ác độc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hành động đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh là do bản năng sinh tồn của chúng, chúng không cần học tập.

Lời giải chi tiết :

Trứng của loài chim “đẻ nhờ” thường nở sớm hơn trứng loài chim chủ, sau khi nở ra chim non đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh. Nguyên nhân của hành động này là: do bản năng sinh tồn của chúng

Câu 18 :

Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

 • A
  Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể.
 • B
  Rất bền vững và không thay đổi.
 • C
  Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.
 • D
  Do kiểu gen quy định.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện mà trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gen quy định sẵn từ khi sinh ra. Tập tính bẩm sinh thường bền vững và không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh

Câu 19 :

Chim én (Delichon dasypus) thường bay về Phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính

 • A
  xã hội
 • B
  sinh sản
 • C
  lãnh thổ
 • D
  di cư

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Giữa các thời điểm trong năm có sự thay đổi chỗ ở của chim én

Lời giải chi tiết :

Đây là ví dụ về tập tính di cư.

close