Tạo hình chúc chim nhỏ yêu thích - trang 48 - SGK Mĩ thuật 2 - Chân trời sáng tạo

Tưởng tượng chú chim từ hình chiếc lá.

Quảng cáo

Đề bài

- Tưởng tượng chú chim từ hình chiếc lá.

- Chọn lá và màu phù hợp để thể hiện chú chim

Tạo hình chú chim nhỏ bằng cách in chà xát từ lá cây

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tưởng tượng theo cách của em

- Chọn lá và màu phù hợp

Tạo hình chú chim nhỏ

Lời giải chi tiết

Em tưởng tượng và chọn hình lá ổi để tạo chú chimEm chọn lá cây ổi để thể hiện chúc chim

Tạo hình chim sẻ nhỏ 

loigiaihay.com

Quảng cáo
close