Tạo bức tranh về chú chim trong rừng cây - trang 49 - SGK Mĩ thuật 2 - Chân trời sáng tạo

Cắt hình chú chim đã tạo được ra khỏi tờ giấy

Quảng cáo

Đề bài

Cắt hình chú chim đã tạo được ra khỏi tờ giấy

Sắp xếp và dán hình chú chim vào bức tranh rừng cây đã thực hiện ở bài trước

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng kéo cắt hình

Dán hình vào bức tranh rừng cây

Lời giải chi tiết

- Cắt hình chú chim:

- Dán hình chú chim vào rừng cây:

loigiaihay.com

Quảng cáo
close