Trả lời Hoạt động 2 trang 52 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu đã học.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

- Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả của chúng.

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close