Trả lời câu hỏi mục 3 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết lần lượt các sự kiện theo thứ tự.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close