Trả lời câu hỏi mục 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của người Ai Cập và Lưỡng Hà.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của người Ai Cập và Lưỡng Hà.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin mục 3.

Lời giải chi tiết

Người Ai Cập và Lưỡng Hà có đại có nhiều phát minh quan trọng còn có giá trị đến ngày nay như cách làm thuỷ lợi, phát minh ra cái cày, bánh xe, chữ viết,..

- Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập:

+ Phát minh ra giấy Pa pi-rut.

+ Chữ viết: chữ tượng hình

+ Toán học:  biết làm các phép tính theo hệ đếm thập phân.

+ Phát minh ra lịch: Họ cũng biết làm lịch, một năm có 12 tháng, một tháng có 29 hoặc 30 ngày.

+ Kỹ thuật ướp xác

+ Kiến trúc: Kim tự tháp và tượng Nhân sư

- Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Lưỡng Hà:

+ Chữ viết:  chữ hình nêm. 

+ Toán học: Người Lưỡng Hà thì theo hệ đếm 60,  từ đó, người Lưỡng Hà phân chia 1 giờ thành 60 phút và 1 phút gồm 60 giây, tính được diện tích các hình

+Kiến trúc: Vườn treo Ba-bi-lon.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close