Trả lời câu hỏi mục 2 trang 172 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc thông tin và các hình ảnh trong mục 2, em hãy: 1. Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết. 2. Nêu sự khác nhau về thực vật giữa rừng mưa nhiệt đới với rừng lá kim và đài nguyên.

Quảng cáo

Đề bài

Đọc thông tin và các hình ảnh trong mục 2, em hãy:

1. Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết.

2. Nêu sự khác nhau về thực vật giữa rừng mưa nhiệt đới với rừng lá kim và đài nguyên.

Hình 2. Một số thảm thực vật trên lục địa

Hình 3. Một số động vật trên lục địa

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2, 3 kết hợp đọc nội dung trong SGK.

Lời giải chi tiết

1. Tên một số loài thực vật, động vật ở các đới

- Đới nóng:

+ Thực vật: rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa, xavan,...

+ Động vật: các loài leo trèo giỏi (khỉ, voọc,...), côn trùng, chim, thú,...

- Đới ôn hòa:

+ Thực vật: rừng lá rộng, rừng lá kim, thảo nguyên, rừng cận nhiệt đới,...

+ Động vật: loài ăn cỏ, chạy nhanh (ngựa vằn, linh dương,...); các loài ăn thịt (sư tử, linh cẩu,...).

- Đới lạnh:

+ Thực vật: đài nguyên.

+ Động vật: các loài thích nghi bằng cách ngủ đông hay di cư theo mùa (gấu trắng, ngỗng trời,...).

2. Sự khác nhau về thực vật giữa rừng mưa nhiệt đới với rừng lá kim và đài nguyên

- Rừng mưa nhiệt đới: chủ yếu là cây lá rộng, thực vật mọc rậm rạp, có 4 - 5 tầng.

- Rừng lá kim: chủ yếu là cây lá kim như thông, vân sam, tuyết tùng, linh sam.

- Đài nguyên: chủ yếu là rêu, địa y, cây bụi thấp lùn, cói, lác và cỏ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close