Trả lời câu hỏi mục 2 trang 107 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội với Thành phố Hải Phòng và thành phố Vinh (Nghệ An) lần lượt là 1,5 cm và 5 cm, vậy trên thực tế hai thành phố đó cách Thủ đô Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét? 2. Hai địa điểm có khoảng cách trên thực tế là 25 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, khoảng cách giữa hai địa điểm đó là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

1. Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội với Thành phố Hải Phòng và thành phố Vinh (Nghệ An) lần lượt là 1,5 cm và 5 cm, vậy trên thực tế hai thành phố đó cách Thủ đô Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

2. Hai địa điểm có khoảng cách trên thực tế là 25 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, khoảng cách giữa hai địa điểm đó là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 6 000 000 tức là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 6 000 000 ngoài thực tế.

=> Khoảng cách trên thực tế = Khoảng cách trên bản đồ x 6 000 000.

2. Bản đồ tỉ lệ 1 : 500 000 có khoảng cách trên thực tế là 25 km (=2 500 000)

=> Khoảng cách trên bản đồ = 2 500 000 : 500 000.

Lời giải chi tiết

1. Khoảng cách thực tế từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Hải Phòng và thành phố Vinh (Nghệ An)

- Trên thực tế khoảng cách từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Hải Phòng là: 

1,5 x 6 000 000 = 9 000 000 (cm) = 90 (km).

- Trên thực tế khoảng cách từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Vinh (Nghệ An) là: 

5 x 6 000 000 = 30 000 000 (cm) = 300 (km).

2. Khoảng cách giữa hai địa điểm đó trên bản đồ là:

2 500 000: 500 000 = 5 (cm).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close