Trả lời câu hỏi mục 1 trang 81 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để gây dựng nền tự chủ cho dân tộc.

Phương pháp giải:

Khai thác tư liệu

Lời giải chi tiết:

Những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để gây dựng nền tự chủ cho dân tộc:

+ Xây dựng chính quyền tự chủ, độc lập với phong kiến phương Bắc

+ Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã

+ Định lại mức thuế cho công bằng, bãi bỏ mọi thứ lao dịch của thời Bắc thuộc

+  Lập lại sổ hộ khẩu, khai rõ quê quán để quản lí cho thống nhất

+ Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Theo em, những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải:

Suy luận, phân tích

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ: xây dựng chính quyền tự chủ, độc lập với phong kiến phương Bắc cho người Việt

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close