Trả lời câu hỏi mục 1 trang 153 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1, em hãy cho biết:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 1, em hãy cho biết:

- Trục bên tay trái thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

- Trục bên tay phải thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

- Biểu đồ cột màu xanh thể hiện cho yếu tố nào.

- Đường biểu diễn màu đỏ thể hiện yếu tố nào.

- Trục ngang thể hiện yếu tố nào.

Hình 1. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại trạm Láng (Hà Nội)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1 SGK.

Lời giải chi tiết

- Trục bên tay trái thể hiện nhiệt độ. Đơn vị đo: °C.

- Trục bên tay phải thể hiện lượng mưa. Đơn vị đo: mm.

- Biểu đồ cột màu xanh thể hiện lượng mưa.

- Đường biểu diễn màu đỏ thể hiện nhiệt độ.

- Trục ngang thể hiện các tháng trong năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close