Trả lời câu hỏi mục 1 trang 131 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết: - Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh khác nhau như thế nào. - Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết:

- Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh khác nhau như thế nào.

- Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh.

Hình 1. Nếp uốn của các lớp đá

Hình 2. Đứt gãy

Hình 3. Dạng địa hình do sóng mài mòn

Hình 4. Nấm đá do gió thổi mòn

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung kiến thức mục 1 và các hình 1, 2, 3, 4.

Lời giải chi tiết

- Sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và ngoại sinh:

- Hình thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh: Hình 1, Hình 2.

- Hình thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh: Hình 3, Hình 4.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close