Trả lời câu hỏi mục 1 trang 118 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Phân chia các mẫu cây ra thành từng nhóm thành từng nhóm theo mẫu Phiếu phân loại cây.

Quảng cáo

Đề bài

Phân chia các mẫu cây ra thành từng nhóm thành từng nhóm theo mẫu Phiếu phân loại cây.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

STT

Tên cây

Nhóm thực  vật

Thực vật không có mạch

Thực vật có mạch, không có hạt

Thực vật có mạch, có hạt, không có hoa

Thực vật có mạch, có hạt, có hoa

1

Cây cam (hình 1a)

     

x

2

Cây bèo ong ( hình 1b)

 

x

   

3

Cây rêu (hình 1c)

x

     

4

Cây thông (hình 1d)

 

 

x

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close