Thực hành phân chia các nhóm thực vật KHTN 6 Cánh Diều

Lý thuyết Thực hành phân chia các nhóm thực vật KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo


I. Phân chia thực vật thành từng nhóm phân loại

- Chuẩn bị: Mẫu cây hoặc các thẻ in ảnh chụp hoặc hình vẽ của cây.

- Tiến hành: Phân chia các mẫu cây thành từng nhóm theo các đặc điểm phân loại:

+ Không có mạch.

+ Có mạch, không có hạt.

+ Có mạch, có hạt, không có hoa.

+ Có mạch, có hạt, có hoa.

II. Phân chia thực vật thành từng nhóm theo vai trò sử dụng

- Chuẩn bị: Các mảnh giấy trắng, bút viết nét to.

- Tiến hành: Ghim các mảnh giấy ghi tên cây vào cột theo vai trò sử dụng của cây:

+ Cây lương thực.

+ Cây thực phẩm.

+ Cây ăn quả.

+ Cây lấy gỗ.

+ Cây làm thuốc.

+ Cây làm cảnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close