Trả lời câu hỏi mục 1 trang 109 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể thêm tên một số đối tượng địa lí được thể hiện bằng các loại kí hiệu điểm, đường, diện tích. Quan sát hai bảng chú giải ở hình 2, hãy: - Cho biết bảng chú giải nào của bản đồ hành chính, bảng chú giải nào của bản đồ tự nhiên. - Kể ít nhất ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính và ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản dồ tự nhiên.

Quảng cáo

Đề bài

1. Hãy kể thêm tên một số đối tượng địa lí được thể hiện bằng các loại kí hiệu điểm, đường, diện tích.

2. Quan sát hai bảng chú giải ở hình 2, hãy:

- Cho biết bảng chú giải nào của bản đồ hành chính, bảng chú giải nào của bản đồ tự nhiên.

- Kể ít nhất ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính và ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản dồ tự nhiên.

Hình 2. Bảng chú giải bản đồ

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Nghiên cứu thông tin trong SGK.

2. Quan sát hình 2 SGK.

Lời giải chi tiết

1. Kí hiệu bản đồ

- Kí hiệu điểm: các điểm dân cư, các bãi tắm, cửa khẩu…

- Kí hiệu đường: đường hàng không, đường di chuyển của bão, dường di chuyển của gió mùa…

- Kí hiệu diện tích: đất feralit, bãi tôm, bãi cá….

2. Bảng chú giải

- Bảng chú giải của bản đồ hình chính:

- Bảng chú giải của bản đồ tự nhiên:

- 3 đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính là: Thủ đô, thành phố, thị xã.

- 3 đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ tự nhiên là: phân tầng độ cao, phân tầng độ sâu, sông ngòi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close