Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 137 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 137 SGK KHTN 6 Cánh diều. Quan sát hình 26.1 và cho biết ai đang đẩy, ai đang kéo.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 26.1 và cho biết ai đang đẩy, ai đang kéo.

Lời giải chi tiết

- Hình a: người công nhân đang kéo

- Hình b: người công nhân đang đẩy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close