Trả lời Câu hỏi mục I trang 137 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm một số ví dụ về sự đẩy và sự kéo trong thực tế.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm một số ví dụ về sự đẩy và sự kéo trong thực tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Sự kéo: Kéo co, kéo xe, kéo ngăn tủ, …

Sự đẩy: Đẩy xe lên dốc, đẩy tạ, đẩy xe hàng trong siêu thị, …

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close