Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 47 SGK Công nghệ 11

Hãy đọc bản vẽ giá đỡ và cho biết các nội dung chính của bản vẽ chi tiết

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đọc bản vẽ giá đỡ và cho biết các nội dung chính của bản vẽ chi tiết

Lời giải chi tiết

- Đọc bản vẽ chi tiết và các nội dung chính của bản vẽ chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close