Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 48 SGK Công nghệ 11

Tải về

Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (hình 9.4) và cho biết các nội dung chính của bản vẽ lắp

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (hình 9.4) và cho biết các nội dung chính của bản vẽ lắp

Lời giải chi tiết

- Đọc bản vẽ chi tiết và các nội dung chính của bản vẽ chi tiết

 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close