Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm độ dài x trên các hình 124, 125

Quảng cáo

Đề bài

Tìm độ dài \(x\) trên các hình 124, 125

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí Py – ta – go

Tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\).

\(\eqalign{&  \Rightarrow {x^2} + {8^2} = {10^2}  \cr &  \Rightarrow {x^2} = {10^2} - {8^2} = 36  \cr &  \Rightarrow x = 6 \cr} \)  

Tam giác \(DEF\) vuông tại \(D\).

\(\eqalign{&  \Rightarrow {1^2} + {1^2} = {x^2}  \cr &  \Rightarrow {x^2} = 1 + 1 = 2  \cr &  \Rightarrow x = \sqrt 2 \cr} \)

Quảng cáo
close