Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chia hình thang ABCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chia hình thang \(ABCD\) thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao (h.\(136\)).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác:

\(S = \dfrac{1}{2}ah\)

\(S\) là diện tích tam giác.

\(a\) là cạnh của tam giác.

\(h\) là chiều cao ứng với cạnh \(a\) của tam giác.

Lời giải chi tiết

Kẻ \(CK \bot AB\) tại \(K\).  

Vì \(AH\bot CD\) mà \(AB//CD\) nên \(AH\bot AB\)

Ta có: \(AB//CD\) (do ABCD là hình thang) và \(AH//CK\) (do cùng vuông với AB) nên \(AHCK \) là hình bình hành.

Suy ra \(AH=CK\) (tính chất)

\({S_{ADC}} = \dfrac{1}{2}AH.DC\)

\({S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}CK.AB=\dfrac{1}{2}AH.AB\)

Suy ra: \({S_{ABCD}} = {S_{ABC}} + {S_{ADC}}\)\(\, = \dfrac{1}{2}AH.AB + \dfrac{1}{2}AH.DC \)\(\,= \dfrac{1}{2}AH.(AB + DC)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close