Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 72 SGK Công nghệ 7

Em hãy điền vào vở bài tập nội dung thích hợp vào chỗ trống ở các câu sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền vào vở bài tập nội dung thích hợp vào chỗ trống ở các câu sau đây:

- Rừng còn gỗ khai thác chủ yếu ở nơi đất có độ dốc...

- Rừng còn gỗ khai thác thuộc loại rừng đang có tác dụng...

Lời giải chi tiết

- Rừng còn gỗ khai thác chủ yếu ở nơi đất có độ dốc 15 độ

- Rừng còn gỗ khai thác thuộc loại rừng đang có tác dụng phòng hộ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close