Câu 2 trang 74 SGK Công Nghệ 7

Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ? 

Lời giải chi tiết

Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân thủ theo các điều kiện sau:

- Chỉ được khai thác chọn , không được khai thác trắng.

- Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.

- Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ rừng khai thác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close