Trả lời câu hỏi Bài 21 trang 51 SGK Công nghệ 7

Em hãy nêu ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy nêu ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết.

Lời giải chi tiết:

- Ớt xen đậu.

- Ngô xen mía.

Câu 2

Ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ trong năm trên một mảnh ruộng?

Lời giải chi tiết:

Ở địa phương em đã trông được 3 vụ trong năm trên một mảnh ruộng. Một vụ màu, hai vụ lúa.

Câu 3

Em hãy chọn các nhóm từ trong ngoặc ( độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng, giảm sâu, bệnh, sản phẩm thu hoạch, ánh sáng, đất) để điền vào chỗ trống trong vở bài tập cho thích hợp (mỗi nhóm từ có thể điền vào nhiều chỗ của các câu).

- Luân canh làm cho đất tăng ..... và .......

- Xen canh sử dụng hợp lí ..... và ......

- Tăng vụ góp phần tăng thêm ....... và ......

Lời giải chi tiết:

- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡnggiảm sâu, bệnh.

- Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sánggiảm sâu bệnh.

- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close