Câu 2 trang 51 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu tác dụng của việc luân canh ,xem canh ,tăng vụ trong sản xuất trồng trọt ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu tác dụng của việc luân canh , xem canh , tăng vụ trong sản xuất trồng trọt ? 

Lời giải chi tiết

- Tác dụng của luân canh: Làm đất tăng độ phì nhiêu và điều hoà chất dinh dưỡng
- Tác dụng của xen canh:Tận dụng đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh
- Tác dụng của tăng vụ: Góp phần làm tăng thêm sản lượng khi thu hoạch
 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close