Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Cho -4a > -4b, hãy so sánh a và b.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(-4a > -4b\), hãy so sánh \(a\) và \(b\).


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của bất đẳng thức: Khi nhân cả hai vế một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất của bất đẳng thức, ta nhân \(\left( {\dfrac{{ - 1}}{4}} \right)\) vào hai vế bất đẳng thức \(-4a > -4b\) ta được:

\(\left( {\dfrac{{ - 1}}{4}} \right).\left( { - 4a} \right) < \left( {\dfrac{{ - 1}}{4}} \right).\left( { - 4b} \right)\)

Do đó: \(a < b\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close