Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 Tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.71a).

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) (h.71a). Hãy kể tên các mặt, các đỉnh và các cạnh của hình hộp chữ nhật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật

Hình hộp chữ nhật có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh, \(12\) cạnh

Lời giải chi tiết

- Các mặt: \(ABCD, A'B'C'D', ABB'A'\), \(CDD'C', ADD'A', BCC'B'\).

- Các đỉnh: \(A, B, C, D, A', B', C', D'\).

- Các cạnh: \(AB, BC, CD, DA, A'B', B'C', C'D',\)\(\, D'A', AA', BB', CC', DD'\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close