Trả lời Câu hỏi 3 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 8.7.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 8.7.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm thuộc một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Bộ ba điểm thẳng hàng : A,B,C và D,B,E.

Quảng cáo
close