Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A'B'C'D').

Quảng cáo

Đề bài

Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng \((A'B'C'D')\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc:

Khi một trong hai mặt phẳng \((ABCD)\) và \((A'B'C'D')\) chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết

Các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng \((A'B'C'D')\) là: \((AA'B'B), (BB'C'C)\), \((CC'D'D), (DD'A'A)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close