Bài 14 trang 104 SGK Toán 8 tập 2

Một bể nước hình hộp chữ nhật

Quảng cáo

Đề bài

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài \(2m\). Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể \(120\) thùng nước, mỗi thùng chứa \(20\) lít thì mực nước của bể cao \(0,8m\).

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm vào bể \(60\) thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giả sử \( a\) là chiều dài, \( b\) là chiều rộng và \(  c\) là chiều cao. 

Ta áp dụng các công thức sau :

 \(V = a.b.c\);              \(b= V :( a.c)\);                  \(c= V :S_{\mbox{1 đáy}} = V : (a.b)\);              

Lời giải chi tiết

a) Thể tích nước đổ vào là:

         \(120 . 20 = 2400 (l) =2400dm^3= 2,4\) \((m^3) \)

Chiều rộng của bể nước là:

         \(2,4 : (2 . 0,8) = 1,5 (m)\)

b) Thể tích nước đổ thêm vào bể là :

         \(60 . 20 = 1200 (l) =1200dm^3= 1,2\) \((m^3) \) 

Thể tích của bể nước là:

        \(2,4 +1,2 = 3,6(m^3) \)

Chiều cao của bể nước là:

       \(3,6 : (2 . 1,5) = 1,2(m) \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close