Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2<3 với -345 thì được bất đẳng thức nào?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Nhân cả hai vế của bất đẳng thức \(-2<3\) với \(-345\) thì được bất đẳng thức nào?

Lời giải chi tiết:

\((-2).(-345)=690\)

    \(3.(-345)=-1035\)

Do đó: \((-2).(-345)>3.(-345)\)

LG b.

Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức \(-2<3\) với số \(c\) âm thì được bất đẳng thức nào?

Lời giải chi tiết:

Dự đoán: \(-2c>3c\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close