Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm trung bình của lớp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm trung bình của lớp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lập bảng tần số (bảng dọc)

- Tính các tích của giá trị với tần số tương ứng của nó.

- Cộng tổng tất cả các tích đó lại.

- Lấy tổng đó chia cho tổng các giá trị ta được số trung bình cộng.

Lời giải chi tiết

Cách khác:

Tổng số điểm của 40 bạn là:  

\(3 + 4 + 7 + 8 + 5 \)\(+ 6 + 7 + 7 + 8 + 6\)\(+ 6 + 5 + 6 + 2 + 6 + 7\)\(+ 8 + 6 + 4 + 3 + 7\) \(+ 10 + 5 + 7 + 8 \)\(+ 2 + 9 + 8 + 7\)\( + 8 + 9 + 8 + 2\) \(+ 6 + 4 + 6 + 7\) \(+ 8 + 8 + 7 = 250\)

Điểm trung bình của lớp là:

\(250 : 40 = 6,25\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close