Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 19 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy so sánh kết quả làm bài kiểm tra Toán trên của hai lớp 7C và 7A ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh kết quả làm bài kiểm tra Toán trên của hai lớp \(7C\) và \(7A \)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức so sánh hai số thập phân.

Lời giải chi tiết

Lớp \(7C\)

Điểm số (\(x\))

Tần số (\(n\))

Các tích (\(x.n\))

 

\(2\)

\(3\)

\(6\)

 

\(3\)

\(2\)

\(6\)

 

\(4\)

\(3\)

\(12\)

 

\(5\)

\(3\)

\(15\)

 

\(6\)

\(8\)

\(48\)

 

\(7\)

\(9\)

\(63\)

 

\(8\)

\(9\)

\(72\)

 

\(9\)

\(2\)

\(18\)

 

\(10\)

\(1\)

\(10\)

 

 

\(N = 40\)

Tổng: \(250\)

\(\overline X  = \dfrac{{250}}{{40}} \)\(\,= 6,25\)

 

 

 

Lớp \(7A\)

Điểm số (\(x\))

Tần số (\(n\))

Các tích (\(x.n\))

 

\(3\)

\(2\)

\(6\)

 

\(4\)

\(2\)

\(8\)

 

\(5\)

\(4\)

\(20\)

 

\(6\)

\(10\)

\(60\)

 

\(7\)

\(8\)

\(56\)

 

\(8\)

\(10\)

\(80\)

 

\(9\)

\(3\)

\(27\)

 

\(10\)

\(1\)

\(10\)

 
 

\(N = 40\)

Tổng: \(267\)

\(\overline X  = \dfrac{{267}}{{40}} \)\(\,= 6,675\)

     

Điểm trung bình lớp \(7C\) là: \(6,25\).

Điểm trung bình lớp \(7A\) là: \(6,675\).

Mà \(6,25 < 6,675\).

Vậy lớp \(7A\) có kết quả làm bài kiểm tra toán tốt hơn lớp \(7C\).

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close