Câu 5 trang 33 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều

Tại sao một số quạt trần có nhiều cánh hơn các quạt trần khác?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao một số quạt trần có nhiều cánh hơn các quạt trần khác?

A. Tăng tính thẩm mĩ.

B. Nhiều cánh quạt hơn giúp quạt hoạt động hiệu quả hơn.

C. Diện tích phòng lớn hơn yêu cầu quạt có nhiều cánh hơn.

D. Nhiều cánh quạt hơn giảm được chi phí điện năng.

 


Lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close