Câu 4 trang 12 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều

Vẽ tranh cổ động tuyên truyền sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tranh cổ động tuyên truyền sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

Lời giải chi tiết

Em tự vẽ tranh.

Tham khảo một số bức tranh của các bạn:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close