Câu 2 trang 7 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều

Hãy điền dấu + cho các vật liệu đã được sử dụng để xây dựng ngôi nhà của em.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền dấu + cho các vật liệu đã được sử dụng để xây dựng ngôi nhà của em.

Lời giải chi tiết

Kết quả tùy thuộc vào ngôi nhà của em.

Gợi ý:

1. Nhà em ở nông thôn:

2. Nhà em ở đô thị:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close