Câu 1 trang 26 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều

Bảo quản trang phục gồm những công việc:

Quảng cáo

Đề bài

Bảo quản trang phục gồm những công việc:

A. Giặt, là.

B. Giặt, cất giữ.

C. Giặt, phơi.

D. Giặt, phơi/ sấy, là, cất giữ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bảo quản trang phục gồm những công việc:Giặt, phơi/ sấy, là, cất giữ.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close