Câu 1 trang 22 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều

Vải sợi hóa học được làm từ:

Quảng cáo

Đề bài

Vải sợi hóa học được làm từ:

A. Sợi bông, sợi lanh, sợi gai

B. Một số chất hóa học lấy từ tre, gỗ, nứa, dầu mỏ, than đá,...

C. Sợi len, lông cừu

D. Kén con tằm


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vải sợi hóa học: được sản xuất từ các loại vải sợi do người tạo ra bằng công nghệ kĩ thuật hóa học với một số nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên (lấy từ tre, gỗ, nứa, dầu mỏ, than đá,...)


Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close