Quảng cáo
 • pic

  Kể tóm tắt truyện Sự tích hồ Gươm.

  Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược.

 • pic

  Gươm thần là một "nhân vật" vô cùng quan trọng

  Gươm thần là một "nhân vật" vô cùng quan trọng trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm. Hãy nêu những cảm nhận của em về "nhân vật" này.

 • Quảng cáo
 • pic

  Em hãy đóng vai Lê Lợi kể lại truyện sự tích Hồ Gươm

  Vào thời giặc Minh đô hộ ở nước ta, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, nhân dân ta căm thù chúng đến sương tuỷ. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân của ta nổi dậy chống lại chúng, thế lực còn non yếu nên nhiều lần bị thua

 • pic

  Đóng vai Lê Thận kể lại chuyện sự tích Hồ Gươm

  Ta vốn sinh ra và lớn lên ở làng Chài ven biển Thanh Hoá. Công việc chính của ta là ngày ngày đi thả lưới kiếm cá để sinh sống. Vào một đêm như thường lệ ta thả lưới trên một bến vắng khi kéo lên thấy nằng nặng trong lòng ta chắc mẩm được mẻ cá to

Gửi bài Gửi bài