Quảng cáo
 • Đọc hiểu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

  Gợi dẫn 1. Đại Việt sử kí toàn thư là một tác phẩm lịch sử nhưng đậm chất văn học, thể hiện nghệ thuật kể chuyện và khắc họa chân dung nhân vật lịch sử. Bằng nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, tác giả lựa chọn những chi tiết tiêu biểu có khả năng thể hiện rõ nét nhất tính cách và những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân vật.

  Xem lời giải
 • Phân tích bài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

  Đại Việt sử kí toàn thư của tác giả Ngô Sĩ Liên là tập biên niên sử nhưng mang đậm chất văn học (theo tinh thần “vãn sử bất phân” của thời trung đại).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo