Quảng cáo
 • pic

  Hãy phân tích và nêu cảm nghĩ khi đọc Con chó Bấc của G. Lân-đơn

  Như được đi theo đoàn người đi đào vàng lên vùng A-lax-ca, Bắc cực mênh mông tuyết trắng, với những cảnh, những con người với bao ấn tượng mạnh mẽ, dữ dội không cùng.

 • pic

  Hãy phân tích và nêu cảm nghĩ của em khi đọc Con chó Bấc của G. Lân-đơn

  Có lẽ vì đã trải qua những tháng ngày kéo xe trượt tuyết nặng nhọc, gặp phải những ông chủ độc ác, con chó Bấc mới hiểu sâu sắc thế nào là tình người.

 • Quảng cáo
 • pic

  Hãy phân tích và nêu cảm nghĩ của em khi đọc Con chó Bấc

  Tóm lại, Lân-đơn đã lấy tình thương để tả loài vật. Ông đã miêu tả sống động, hấp dẫn một con chó mang tình người. Nó đã sống tình nghĩa thủy chung như con người. Chúng ta học tập ở Lân-đơn nghệ thuật tinh tế, biểu cảm trong miêu tả loài vật.

 • pic

  Cảm nghĩ của em sau khi đọc Con chó Bấc

  Lân-đơn đã lấy tình thương để tả loài vật. Ông đã miêu tả sống động, hấp dẫn hình ảnh con chó mang tình người, sống tình nghĩa thủy chung như con người. Bằng nghệ thuật tinh tế, biểu cảm trong miêu tả loài vật, Giắc Lân-đơn đã cho chúng ta thấy tình cảm yêu thương sâu sắc của ông đối với loài vật

Gửi bài Gửi bài