Đôi nét về Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát ra ngày 22/4/2000, lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày trái đất.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (từ đầu … chủ đề “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”): Giới thiệu về Ngày Trái Đất.

- Phần 2 (tiếp … “nghiêm trọng đối với môi trường”): Tác hại và giải pháp hạn chế, khắc phục sử dụng bao bì ni lông.

- Phần 3 (còn lại): Lời kêu gọi hành động bảo vệ trái đất.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Văn bản đã thuyết minh, phân tích đầy sức thuyết phục về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông và đề ra những giải pháp, hành động có thể cải thiện môi trường sống, để bảo vệ Trái đất.

b. Giá trị nghệ thuật

- Lập luận hợp lí, rõ ràng, logic, lời kêu gọi mang tính nhấn mạnh tác động sâu vào nhận thức cũng như hành động của mỗi người.

- Sử dụng phương pháp liệt kê, phân tích dùng số liệu cụ thể.

Sơ đồ tư duy về văn bản "Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000":

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close