Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào ?

+ Thủ công nghiệp do nhà nước quản lí trực tiếp rất phát triển và mở rộng nhiều ngành, nghề : làm đồ gốm tráng men, dệt vải, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển...

Quảng cáo

Đề bài

Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 69 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Thủ công nghiệp nhà nước: rất phát triển và được mở rộng nhiều ngành nghề như: gốm tráng men, dệt vải, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển,...

- Thủ công nghiệp nhân dân: 

+ Phổ biến và phát triển: làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc...

+ Một số thợ thủ công cùng tụ họp lại, thành lập làng nghề, phường nghề.

- Trình độ kĩ thuật trong sản xuất thủ công nghiệp được nâng cao

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài