Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Quảng cáo

I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

- Pháp rút khỏi miền Bắc (5 - 1955) nhưng cuộc hiệp thương Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.

- Mĩ thay thế Pháp và đưa chính quyền tay sai lên nắm quyền ở miền Nam.

- Âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành căn cứ quân sự của Mĩ.

- Chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam (do Mĩ dựng lên và trực tiếp chi đạo) ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á.

Đồng bào Hà Nội đón bộ đội vào tiếp quản thủ đô


ND chính

Nét nổi bật về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close