Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

- Pháp rút khỏi miền Bắc (5 - 1955) nhưng cuộc hiệp thương Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.

- Mĩ thay thế Pháp và đưa chính quyền tay sai lên nắm quyền ở miền Nam.

- Âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành căn cứ quân sự của Mĩ.

Đồng bào Hà Nội đón bộ đội vào tiếp quản thủ đô

ND chính

Nét nổi bật về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài