Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần ?

Còn điểm khác nhau là thời Lê sơ nền kinh tế Đại Việt phát triển mạnh mẽ hơn.

Quảng cáo

Đề bài

Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào những kiến thức đã học bài 12, 15, 20 để so sánh, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

* Giống nhau:

- Nông nghiệp: chính sách khuyến nông:

+ Khuyến khích khai hoang.

+ Quan tâm đến vấn đề trị thủy

+ Bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

- Thủ công nghiệp:

+ Thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp trong nhân dân, đều phát triển.

+ Xuất hiện làng nghề, thợ thủ công giỏi, khéo tay.

- Thương nghiệp:

+ Chợ làng, chợ huyện được lập ra ở nhiều nơi.

+ Giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài phát triển.

=> Như vậy, ở cả hai thời kì nền kinh tế đều phát triển, đạt được nhiều thành tựu trên các mặt nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp.

* Khác nhau:

 

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

Nông nghiệp

- Tổ chức lễ “cày tịch điền”

- Chính sách ruộng đất: điền trang, thái ấp.

- Không tổ chức lễ “cày tịch điền”

- Chính sách ruộng đất: quân điền.

Đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp.

Thủ công nghiệp

- Thời Lý: Nghề chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa rất phát triển. 

- Thời Trần: thạp gốm hoa nâu, gạch đất nung chạm khắc nổi,…

- Có các làng nghề thủ công, phường thủ công.

- Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là "Cục bách tác".

Thương nghiệp

- Đã có sự phát triển.

- Chợ búa được khuyến khích mở để lưu thông hàng hóa trong và nước ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close